0982.66.55.28

Chọn vật phẩm phong thủy theo tuổi 12 con giáp

1. Vật phẩm phong thủy của người tuổi chuột (Tý)

Người tuổi chuột hợp tam hợp hay lục hợp các con giáp như: khỉ, rồng và trâu. Nếu khắc ngọc hoặc kim bài thì chủ yếu khắc ba con vật vừa nói trên.

Vật phẩm tương khắc với người tuổi chuột là ngựa. Cho nên khắc ngọc hoặc kim bài tránh hình tượng đó.

2. Vật phẩm phong thủy của người tuổi trâu (Sửu)

Người tuổi trâu tam hợp hay lục hợp với các con giáp như: rắn, gà và chuột. Nếu khắc ngọc hoặc kim bài thì chủ yếu khắc ba con vật vừa nói trên.

Vật phẩm tương khắc với người tuổi trâu là dê. Cho nên khắc ngọc hoặc kim bài tránh hình tượng đó.

3. Vật phẩm phong thủy của người tuổi hổ (Dần)

Người tuổi hổ tam hợp hay lục hợp với các con giáp như: ngựa, chó và heo. Nếu khắc ngọc hoặc kim bài thì chủ yếu khắc ba con vật vừa nói trên.

Vật phẩm tương khắc với người tuổi hổ là khỉ. Cho  nên khắc ngọc hoặc kim bài tránh hình tượng đó.

4. Vật phẩm phong thủy của người tuổi mèo (Mão)

Người tuổi mèo hợp tam hợp hay lục hợp với các con giáp như: heo, dê và chó. Nếu khắc ngọc hoặc kim bài thì chủ yếu khắc ba con vật vừa nói trên.

Vật phẩm tương khắc với người tuổi mão là gà. Cho nên khắc ngọc hoặc kim bài bài tránh hình tượng đó.

5. Vật phẩm phong thủy của người tuổi rồng (Thìn)

Người tuổi rồng hợp tam hợp hay lục hợp với các con giáp như: khỉ, chuột và gà. Nếu khắc ngọc hoặc kim bài thì chủ yếu khắc ba con vật vừa nói trên.

Vật phẩm tương khắc với người tuổi rồng là chó. Cho nên khắc ngọc hoặc kim bài bài tránh hình tượng đó.

6. Vật phẩm phong thủy của người tuổi rắn (Tỵ)

Người tuổi rắn hợp tam hợp hay lục hợp với các con giáp như: gà, trâu và khỉ. Nếu khắc ngọc hoặc kim bài thì chủ yếu khắc ba con vật vừa nói trên.

Vật phẩm tương khắc với người tuổi rắn là heo. Cho nên khắc ngọc hoặc kim bài bài tránh hình tượng đó.

7. Vật phẩm phong thủy của người tuổi ngựa (Ngọ)

Người tuổi ngựa tam hợp hay lục hợp với các con giáp như: hổ, chó và dê. Nếu khắc ngọc hoặc kim bài thì chủ yếu khắc ba con vật vừa nói trên.

Vật phẩm tương khắc với người tuổi ngựa là chuột. Cho nên khắc ngọc hoặc kim bài bài tránh hình tượng đó.

8. Vật phẩm phong thủy của người tuổi dê (Mùi)

Người tuổi dê hợp tam hợp hay lục hợp với các con giáp như: heo, mèo và ngựa. Nếu khắc ngọc hoặc kim bài thì chủ yếu khắc ba con vật vừa nói trên.

Vật phẩm tương khắc với người tuổi dê là trâu. Cho nên khắc ngọc hoặc kim bài bài tránh hình tượng đó.

9. Vật phẩm phong thủy của người tuổi khỉ (Thân)

Người tuổi khỉ hợp tam hợp với các con giáp như: chuột, rồng và rắn. Nếu khắc ngọc hoặc kim bài thì chủ yếu khắc ba con vật vừa nói trên.

Vật phẩm tương khắc với người tuổi khỉ là hổ. Cho nên khắc ngọc hoặc kim bài bài tránh hình tượng đó.

10. Vật phẩm phong thủy của người tuổi gà (Dậu)

Người tuổi hợp tam hợp hay lục hợp với các con giáp như: rắn, trâu và rồng. Nếu khắc ngọc hoặc kim bài thì chủ yếu khắc ba con vật vừa nói trên.

Vật phẩm tương khắc với người tuổi gà là mèo. Cho nên khắc ngọc hoặc kim bài bài tránh hình tượng đó.

11. Vật phẩm phong thủy của người tuổi chó (Tuất)

Người tuổi chó hợp tam hợp hay lục hợp với các con giáp như: hổ, ngựa và khỉ. Nếu khắc ngọc hoặc kim bài thì chủ yếu khắc ba con vật vừa nói trên.

Vật phẩm tương khắc với người tuổi chó là rồng. Cho nên khắc ngọc hoặc kim bài bài tránh hình tượng đó.

12. Vật phẩm phong thủy của người tuổi heo (Hợi)

Người tuổi heo tam hợp hay lục hợp với các con giáp như: mèo, dê và hổ. Nếu khắc ngọc hoặc kim bài thì chủ yếu khắc ba con vật vừa nói trên.

Vật phẩm tương khắc với người tuổi heo là rắn. Cho nên khắc ngọc hoặc kim bài bài tránh hình tượng đó.

 

Bài liên quan :

 11 linh vật phong thủy hút tài lộc vào nhà

Phong thủy phòng làm việc giúp sự nghiệp thăng hoa

 

TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự án

HOTLINE TƯ VẤN: 0982 66 55 28

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN